فضای سبز کرج

 طراحی تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت 1000 مترمکعب در شبانه روز 

شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
طراحی، ساخت و اجرای پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 1000 مترمکعب در شبانه روز
سازمان سیما منظر و فضای سبز کرج
استان البرز - بلوار دانشجو
پروژه های انجام شده

 

فضای سبز کرج