حوزه علمیه اصفهان

حوزه علمیه اصفهان

 طراحی تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 120 متر مکعب در شبانه روز

شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
مشاوره، طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب بهداشتی، ساخت پکیج های نوین تصفیه فاضلاب به ظرفیت 150 مترمکعب در شبانه روز
حوزه علمیه اصفهان-
مسکن مهر
اصفهان
پروژه های انجام شده