دیفیوزر هوادهی حباب درشت

دیفیوزر هوادهی حباب درشت ایرانی

10 متر مکعب بر ساعت کاربرد محصول: مخازن نگهداری مواد شیمیایی، استخرهای پرورش ماهی، تصفیه فاضلاب های روغنی و نفتی، پالایشگاهی صنایع غذایی و لبنی و ...
تماس برای قیمت

دیفیوزر هوادهی حباب درشت خارجی جگر

از 5 تا 8 متر مکعب بر ساعت کاربرد محصول: استخر آبکاری، استخرهای پرورش ماهی، پکیج های تصفیه فاضلاب، تصفیه فاضلاب های روغنی و نفتی، پالایشگاهی صنایع غذایی و لبنی و ...
تماس برای قیمت