پکیج ازن زن

پکیج ازن زن

تصفیه آب و تولیدنوشیدنی، استخرهای پرورش آبزیان سردخانه های نگه داری مواد غذایی، آبیاری و ضدعفونی سبزیجات، میوه¬ها و گوشت، فرآوری غذاهای دریایی و آبزی پروری، تولید و فرآوری گوشت و مرغ کشتن باکتری ها و...
تماس برای قیمت