تصفیه آب خاکستری

پکیج تصفیه آب خاکستری نیلفام

مناطق شهری و روستایی، صنایع کوچک و کارگاه های صنعتی، کارخانجات، بیمارستان ها، هتل ها، دانشگاه ها، مراکز تفریحی- گردشگری، شهرداری ها و ...
تماس برای قیمت