پکیج های UV

پکیج های UV

هتل ها، منازل، در سیستم تصفیه آب RO، تصفیه آب چاه، صنایع داروسازی و بهداشتی، تهیه آب آشامیدنی، استریلیزه کردن ممبران ها، بیمارستان ها و آزمایشگاه ها و...
تماس برای قیمت