دیفیوزر هوادهی حباب ریز

دیفیوزر هوادهی حباب ریز ایرانی

میزان هوادهی: 10 متر مکعب بر ساعت کاربرد محصول: صنایع غذایی، دارویی، لبنیات، کاغذ و خمیر، آکاری و ...
تماس برای قیمت

دیفیوزر هوادهی حباب ریز خارجی جگر

میزان هوادهی: از 5 تا 12 متر مکعب بر ساعت کاربرد محصول: استخر آبکاری، استخرهای پرورش ماهی، پکیج های تصفیه فاضلاب، تصفیه فاضلاب های روغنی و نفتی، پالایشگاهی صنایع غذایی و لبنی و ...
تماس برای قیمت