فیلتر کربن فعال

فیلتر کربن اکتیو

زمان تحویل: تا 1 ماه/ گارانتی: 1 سال/ ظرفیت محصول: از 10 تا 100 مترمکعب در ساعت/ کاربرد محصول: تصفیه پساب، جذب بو، رنگ و کدورت، حذف کلر آزاد پساب، تصفیه آب آشامیدنی، آب های صنعتی و آب آکواریوم ها
تماس برای قیمت