سبتیک تانک

سپتیک تانک بتنی

آپارتمان ها و ساختمان های مسکونی، ویلایی، هتل ها مراکز درمانی، بیمارستان ها، کارخانجات، فاضلاب های شهری و روستایی، مراکز آموزشی، پادگان ها، پایانه های باربری و مسافربری و . . .
تماس برای قیمت

سپتیک تانک پلی اتیلنی

آپارتمان ها و ساختمان های مسکونی، ویلایی، هتل ها مراکز درمانی، بیمارستان ها، کارخانجات، فاضلاب های شهری و روستایی، مراکز آموزشی، پادگان ها، پایانه های باربری و مسافربری و . . .
تماس برای قیمت