چشم‌ انداز و راهبرد های بخش آب و فاضلاب ایران تا افق 1404

 چشم‌ انداز و راهبردهای بخش آب و فاضلاب ایران تا افق 1404

وزارت نيرو در بخش آب و فاضلاب بر آن است تا با بهره‌ گيری از منابع انسانی کارآمد، توسعه تحقيقات کاربردی، فناوری پيشرفته، دارا بودن ساختار اداری و مديريتی اثربخش، مشارکت مؤثر بخش تعاونی، خصوصی و عمومی و گسترش آگاهی عمومی، به‌عنوان کارآمدترين نهاد ذی ربط به‌ گونه‌ ای عمل نمايد تا آحاد جامعه در حد استاندارد های ملی و بين‌المللی به آب شرب كافی و سالم و امکانات جمع‌آوری، انتقال و تصفيه بهداشتی فاضلاب دسترسی داشته باشند. همچنین تلاش می شود تا کشور درحوزه‌ های حفاظت منابع آب، حفاظت محيط‌ زيست، تأمين بهداشت عمومی مردم و صدور خدمات فنی و مهندسی در منطقه به عنوان کشوری پيشرو شناخته شود.

مهمترین راهبرد های  بخش آب و فاضلاب

هدف
راهبرد
دست‌ يابی به شاخص ‌هاي كمی و كيفی در سطح ملی و بين‌ المللی
برنامه‌ ريزی جهت بهره‌ مندی كليه آحاد جامعه از خدمات آب شرب و دفع بهداشتی فاضلاب با رعايت برنامه جامع آب كشور
ارتقاء سهم تخصيص آب شرب
تهيه برنامه جامع تعيين حریم حفاظت كمی و كيفی محدوده ‌های منابع آبی شرب براي نيازهای يک دوره حداقل 25 ساله آتی كشور
حفاظت كمی و كيفی منابع آب و محيط‌ زيست
توسعه سامانه ‌های تصفيه فاضلاب (پکیج تصفیه فاضلاب )، بازچرخانی و استفاده از پساب با کيفيتی متناسب با نوع مصرف
جلوگيری از ورود آلاينده‌ ها به محيط‌ های پذيرنده طبيعی
تدوين و پياده‌ سازي نظام جامع بهره‌ برداری و پايش كمی و كيفی منابع آب در بخش آب شرب و بهداشتی و اعمال استاندارد ها و مقررات لازم
خوداتکايی مالی واحد های آب و فاضلاب
استقرار نظام قيمت‌ گذاری بر اساس هزينه تمام شده، اصلاح شيوه نرخ‌ گذاری و ساده ‌سازی ساختار تعرفه‌ ای خدمات آب و فاضلاب با رويکرد تشکيل و استقرار نهاد های تنظيم مقررات و داوری
ارتقاء رضايت مشتركين
استقرار نظام‌ های پاسخ‌ گويی به مشتركين، ارتقاء بهره‌ وری، بهبود شاخص ‌های كيفيت خدمات، توانمند سازي کارکنان و کاهش قيمت تمام شده
تنوع‌بخشی به سامانه‌ های توليد و توزيع آب شرب و بهداشتی
بهره‌ گيری از آب‌ های غيرمتعارف (مانند جمع‌آوری آب باران، استفاده از رطوبت هوا، ايستگاه ‌های توزيع آب، آب‌ شيرين‌ كن ‌ها، بسته‌ بندی آب،  تفكيک آب مصارف مختلف، تصفیه فاضلاب و ...
مديريت شبكه توزيع
بهره‌ گيری از سيستم‌ های هوشمند
افزایش کیفیت خدمات
استقرار نظام کنترل کيفی، بازرسی فنی و تضمين کيفيت کالا، تجهيزات و خدمات مورد استفاده در بخش آب و فاضلاب
توسعه صادرات تجهيزات آب و فاضلاب و آب بسته‌ بندی
حضور در بازارهای بين‌ المللی با رويكرد تقويت و حمايت بخش خصوصی

 
 
Leave your comment