پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه ‌های روغن نباتی

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه ‌های روغن نباتی

 

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه ‌های روغن نباتی

منابع تولیدکننده‌ فاضلاب صنعتی کارخانه ‌های روغن نباتی، آب ‌های فرایندی شامل آب‌ های مصرف شده در جریان تولید، آب خنک‌ کن‌ ها و مبدل ‌های حرارتی، پساب‌ های تولیدی (مرحله خثنی سازی و بوگیری)، فاضلاب ناشی از شستشو دستگاه ‌ها و تمیز کردن زمین روغنی کارخانه ‌ها با استفاده از بخار و آب داغ، فاضلاب ‌های بهداشتی و نشتی ‌ها است. از جمله ویژگی ‌های پساب کارخانه ‌های روغن نباتی و فاضلاب های روغنی، بوی ناخوشایند، رنگ تیره، کدورت زیاد، محتوای آلی بالا شامل مقادیر زیاد روغن ‌و گریس، COD، اسیدهای چرب آزاد، فسفولیپیدها، لیپوپروتئین‌ ها، ترکیبات شیمیایی فنولی و محتوای غیرآلی (معدنی) شامل سولفات‌ ها و فسفات‌ ها است. فاضلاب صنعت روغن نباتی شامل مواد قابل ته ‌نشینی، معلق و محلول است. اثرات زیست محیطی تخلیه پساب‌ های روغنی بدون تصفیه مناسب به محیط‌زیست شامل رنگی شدن و آلودگی آب‌ های سطحی و زیرزمینی، تغییر کیفیت خاک، سمیت گیاهی و بوی بد است. بنابراین، به‌منظور محدود کردن اثرات زیست محیطی، این فاضلاب قبل از اینکه به آب‌های سطحی برسد، باید تا رسیدن به استانداردهای لازم تصفیه شود.

برای تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه ‌های روغن نباتی روش‌ های فیزیکی و شیمیایی مختلفی به کار برده شده است اما این روش ‌ها موجب مشکلاتی از قبیل لجن بالای تولیدی و هزینه بالای مواد شیمیایی استفاده شده می ‌شوند.  روش‌ های تصفیه مقدماتی، در تصفیه این نوع از فاضلاب‌ها و به منظور بهبود شرایط گوناگون قبل از تصفیه زیستی به کار می ‌روند. فاضلاب صنعتی کارخانه ‌های روغن نباتی حاوی مقادیر بالایی از مواد آلی به شکل COD، چربی، روغن و گریس است و این غلظت بالا موجب ایجاد بار ناگهانی در فرآیند تصفیه زیستی هوازی می‌ شود و مانع عملکرد بهینه آن نیز می‌گردد. بنابراین کاهش بار آلاینده‌ها در تصفیه مقدماتی باید لحاظ شود. تصفیه زیستی پساب ‌های صنعتی روشی کارا، اقتصادی و دوست ‌دار محیط‌ زیست است. یکی از روش‌ هایی که در چندین سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب است که تلفیقی از فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی است که برای پالایش فاضلاب‌های شهری و صنعتی قابل اعتماد بوده و دارای پتانسیل بالا در تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه ‌های روغن نباتی و حذف روغن است.

بیشتر بخوانید:

پکیج تصفیه فاضلاب صنایع دارویی 

پکیج تصفیه فاضلاب فلزات سنگین 

پکیج تصفیه فاضلاب صنایع پالایشگاهی 

پکیج تصفیه فاضلاب صنایع لبنی 

نظر بدهید