پودر کلر

پاک‌ کننده و گندزدا، تصفیه فاضلاب‌، استخرها و ...
شناسه کالا در انبار: KN72
0 تومان

شرح کالا: کلر ماده ای موثر برای گندزدایی آب و ضد عفونی آب و فاضلاب و نیز ضدعفونی کردن آب استخر می باشد. مقدار کلر تزریقی در آب به آلودگی و شرایط آب و یا فاضلاب تصفیه شده بستگی دارد.

جرم مولکولی: 142.98گرم بر مول

چگالی: 2.35گرم بر سانتی متر مکعب

دمای ذوب: 100درجه سانتی گراد

دمای جوش: 175درجه سانتی گراد

شکل ظاهری: پودر سفید و خاکستری

درصد خلوص:70-65 درصد

قیمت بر اساس بشکه 45 کیلویی میباشد

 اطلاعات بیشتردر وب سایت تولید کننده